Priser

”Det koster garanteret spidsen af en jetjager at hyre jer” tænker de fleste, når de hører ord som markedsføring, formidling og kommunikation.

Til info kan jeg fortælle, at spidsen af en jetjager koster ca. 16.000,-!

Men hvor prisen på spidsen af en jetjager er et fast beløb, varierer mine tilbud og pris alt efter opgavens omfang, kompleksitet og tidsforbrug.

Som oftest udregner jeg mine tilbud efter en indledende samtale med kunden, og jeg starter ikke på opgaven, før vi er nået til enighed om omfang og pris.

Ingen opgaver er for store eller for små, og mine tilbud kan variere fra et par hundrede kroner og opefter – alt efter kundens behov.

Jeg udregner priserne fra det forventede tidsforbrug og udspecificerer altid tidsforbruget i tilbuddene.

Alle opgaver er interessante, og ingen opgaver er for store eller for små.