Markedsføringsmaterialer til VePlan Planning Tool

Softwareudviklerne Vetech Software Solutions har udviklet et komplet planlægningsværktøj – VePlan Planning Tool, som indeholder alle de features, som et fyldestgørende planlægningsværktøj skal indeholde.

Opgaven bestod i at udvikle markedsføringsmaterialer, som gør det nemt og overskueligt for den kørende sælger at fortælle om VePlan Planning Tools mange muligheder og fortræffeligheder.

Vi blev enige om, at der skulle udvikles et gennemgående visuelt design, der er den røde tråd i al den eksterne kommunikation omkring VePlan Planning Tool.

Ud fra produktets mange muligheder udviklede jeg VePlan Planning Tool-cirklen, der tager udgangspunkt i hovedskærmen, som giver adgang til et 360°s planlægningssystem, hvor der er tænkt på alt.

 

Brochure med fokus på det grafiske og simpelt slogan

Vi besluttede at lave en brochure, hvor det var det visuelle og grafiske, der skulle være de bærende elementer sammen med korte tekststykker. Den grafiske fremstilling gør det muligt for sælgeren at tale om de mange muligheder, produktet har, mens kunden kan følge med i brochuren uden at tabe pusten i mange teksttunge forklaringer.

Sloganet, eller catch-phrasen om du vil, blev til “Få tid til mere”, fordi de 4 ord beskriver, hvad du får ved at benytte VePlan Planning Tool. Tid til mere i alle sammenhænge.

Hjemmeside med rød tråd og SEO-optimeret tekstarbejde

Med det visuelle på plads producerede vi en hjemmeside, hvor det visuelle går igen, suppleret med videoer og masser af tekst. Hjemmesiden uddyber og forklarer, hvad VePlan Planning Tool kan både med videopræsentationer, tekst og grafik.

Tekstarbejdet på en hjemmeside er et vigtigt område, man ikke må negligere, hvis man gerne vil rangere højt på Google. Søgemaskinerne leder efter tekster med unikt indhold, der indeholder de rette søgeord i sammenhængende tekster uden alt for lange sætninger. Samtidigt skal både titler og metabeskrivelser sidde i skabet for at give sin egen side bedst mulige SEO-vilkår.

Annonce til trykte medier

Med en annonce i de trykte medier forstærker man chancen for, at man bliver set. Har kunden allerede stiftet bekendtskab med brochuren, hjemmesiden og logoet, vil de registrere annoncen i avisen, og omvendt vil de kunne genkende salgsmaterialet, hvis de har set annoncen først.

VePlan brochure

Med fokus på budskabet og en rigtig god forståelse for at formidle dette, har Morten og Trechoma Promotion altid været den perfekte sparringspartner og ikke mindst leverandør af tekst og grafik til markedsføring af Vetech Software Solutions.

Morten evner at forstå modtagerne af vores budskab og dermed at skræddersy både tekst og grafik, så det rammer målgruppen. Han er yderst kreativ og professionel og kender de virkemidler, som man i dag kan gøre brug af i den digitale markedsføring. Og hvis han ikke selv evner at løse opgaven, har Morten et netværk som kan supplere med viden og særlige ydelser.

Trechoma Promotion har leveret både tekst, grafik og ikke mindst videoindslag til Vetech Software Solutions igennem flere år og vores samarbejde har altid været en fornøjelse.

Johnny Hansen

Direktør, Vetech Software Solutions

Se andet arbejde fra Morten og Trechoma Promotion ApS

Grafisk arbejde – folder

Videoproduktion – VVS firma

Another World Entertainment Hjemmeside

Hjemmeside – Another World Entertainment

Festival Markedsføring

Markedføring – festival